Odpady

KódKategorieNázev
180201OOstré předměty (kromě čísla 18 02 02)
180202NOdpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180205NChemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
180207NNepoužitelná cytostatika
180208NJiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07