Odpady

KódKategorieNázev
180201OOstré předměty (kromě čísla 18 02 02)
180203OOdpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
180206OJiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05