Odpady

KódKategorieNázev
170106NSměsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
170204NSklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
170301NAsfaltové směsi obsahující dehet
170303NUhelný dehet a výrobky z dehtu
170503NZemina a kamení obsahující nebezpečné látky
170505NVytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
170601NIzolační materiál s obsahem azbestu
170603NJiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
170605NStavební materiály obsahující azbest
170801NStavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
170903NJiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky