Odpady

KódKategorieNázev
160601NOlověné akumulátory
160602NNikl-kadmiové baterie a akumulátory
160603NBaterie obsahující rtu»
160606NOdděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů