Odpady

KódKategorieNázev
160214OVyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
200136OVyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35