Odpady

KódKategorieNázev
160211NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
160213NVyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
200121NZářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200123NVyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
200135NVyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23