Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Zvěstov7938761789/3
Zvěstov7938761795
Zvěstov7938761812/1
Zvěstov7938761812/2
Zvěstov7938761727/29
Zvěstov7938761727/30