Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Stará Hu»753751495/1
Stará Hu»753751495/2