Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Bytíz63335660/1
Bytíz63335660/12
Bytíz63335660/61
Bytíz63335660/62
Bytíz63335660/64
Bytíz63335660/65
Bytíz63335660/66
Bytíz63335660/67
Bytíz63335660/68
Bytíz63335660/69