Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Tetín u Berouna766917582/4
Tetín u Berouna766917582/21
Tetín u Berouna766917582/28
Tetín u Berouna766917582/46