Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Libomyšl6832051/9
Libomyšl6832051/8
Libomyšl6832051/4