Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Libomyšl6832051/6