Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Přibyšice7358171405/3