Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Nová Ves pod Pleší705811238/79
Nová Ves pod Pleší705811238/80