Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Nymburk7082321748/23