Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Neškaredice677922147/14