Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Dobříš627968762/1