Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Tachlovice764825222/1
Tachlovice764825614
Tachlovice764825615