Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Dobříš6279681433/22