Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Mladá Boleslav6962931581/1