Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Řevničov7453831810/4