Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Nová Ves II74143450/1