Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Zdice792446389
Zdice792446st.2058
Zdice792446st.2059