Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Luštěnice689106807/3
Luštěnice689106804/2
Luštěnice689106804/1
Luštěnice689106st.409
Luštěnice689106st.350/2