Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Stará Boleslav6091701643/2
Stará Boleslav6091701645
Stará Boleslav6091701646/1
Stará Boleslav6091701878/2
Stará Boleslav6091701878/3
Stará Boleslav6091701891
Stará Boleslav6091701892/1
Stará Boleslav6091701892/2
Stará Boleslav6091701892/3
Stará Boleslav6091701893
Stará Boleslav6091702652/3
Stará Boleslav6091701878/22
Stará Boleslav6091701878/12
Stará Boleslav6091701878/15
Stará Boleslav6091701878/18