Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Struhařov u Mnichovic757080762/1
Struhařov u Mnichovic757080563/40