Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Střednice787965432
Střednice787965321
Střednice787965413