Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Podlázky900125741/1
Podlázky900125747/8
Podlázky900125746