Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Velká Bučina779954369/29
Velká Bučina779954369/30
Velká Bučina779954113/2
Velká Bučina779954369/12
Velká Bučina779954113/1
Velká Bučina779954114
Velká Bučina779954137/1
Velká Bučina779954137/2