Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Nymburk7082324852
Nymburk7082321355/10