Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Mělník6928164438/1
Mělník6928164438/3
Mělník6928164442/2
Mělník6928168001/2