Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Vrapice66517760/3
Vrapice66517760/4
Vrapice66517760/5
Vrapice66517760/6
Vrapice66517760/10
Vrapice66517760/11
Vrapice66517760/12