Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Liteň68526789
Liteň68526790