Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Dolní Jirčany736414558/13