Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Kamýk u Velkých Přílep779351527