Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Sedlčany7465331910/3
Sedlčany7465332399
Sedlčany7465333064/9