Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Úvaly u Prahy7757382604/1
Úvaly u Prahy7757382604/6
Úvaly u Prahy7757384043