Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Kolín6681501730/5
Kolín6681505685