Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Jinočany660744589/11