Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Družec632716554/10
Družec632716554/11
Družec632716539
Družec632716554/35
Družec632716554/22
Družec632716554/15
Družec632716554/16
Družec632716554/17
Družec632716554/18
Družec632716554/19
Družec632716554/20
Družec632716578/1
Družec632716579/3
Družec632716492/9
Družec632716492/3
Družec632716492/2
Družec632716492/12
Družec632716492/7
Družec632716586/1