Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Dolní Jirčany736414550/1
Dolní Jirčany736414551/1
Dolní Jirčany736414551/7
Dolní Jirčany736414551/8
Dolní Jirčany736414705