Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Postřižín726206116
Postřižín726206117
Postřižín726206118
Postřižín726206122/2
Postřižín726206122/3
Postřižín726206129
Postřižín726206130
Postřižín726206131
Postřižín726206132
Postřižín726206133
Postřižín726206134/1
Postřižín726206314/2
Postřižín726206311/1