Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Dvory u Nymburka633909172/9
Dvory u Nymburka633909172/10