Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Horoměřice644773149/73
Horoměřice644773149/74