Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Tatce765171431/7