Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Mladá Boleslav6962931683/1