Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Kosova Hora670014747/35
Kosova Hora670014747/37
Kosova Hora670014195/2
Kosova Hora670014795/3
Kosova Hora670014829
Kosova Hora670014837/1
Kosova Hora670014840/2