Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Kotopeky671070347
Kotopeky671070348/1
Kotopeky671070348/2
Kotopeky67107075
Kotopeky67107080/5
Kotopeky67107080/3
Kotopeky67107080/4