Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Přibyšice7358171404/6
Přibyšice7358171404/7
Přibyšice7358171405/3
Přibyšice7358171413/5
Přibyšice7358171413/9
Přibyšice7358171413/11
Přibyšice7358171413/12
Přibyšice7358171413/13