Katastrální území provozovny

Název katastrálního územíKatastrParcela
Libeř682560149/20
Libeř682560149/22
Libeř682560649/3
Libeř682560324/1
Libeř682560324/2